För dig som kund

GDPR - Dataskyddsförordningen

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
När du som kund lämnar personuppgifter till Wikmans Buss AB så kommer denna information behandlas. Ett exempel på behandling av personuppgifter som görs är när information sammanställs och lagras för fullgöra en bokning/beställning.Vi behandlar endast uppgifter som du som kund tillhandahållit exempelvis via telefon, mail eller kundmöte. Exempel på telefonkontakt kan vara när du ringer till oss för ett fråga prisuppgift på en resa
alternativt göra en bokning.
Wikmans Buss AB behandlar kunduppgifter för att kunna fullgöra avtal, det vill säga hantera den beställning/bokning som vi erbjuder våra kunder. Vi behandlar personuppgifter i form av namn, personnummer, adress samt kontaktuppgifter. Vi  behandlar också personuppgifter för
att fullgöra rättsliga förpliktelser och kunna framställa rättsliga anspråk. Det finns också en möjlighet att bolaget måste behandla personuppgifter om det syftar till att skydda en individ.
Wikmans Buss AB behandlar inte personuppgifter för att distribuera till annan organisation eller motsvarande om detta inte är motiverat för att fullgöra avtal. I de fall personuppgifter delas till annan organisation finns personuppgiftsbiträdesavtal upprättat för att skydda den registrerades rättigheter.

Personuppgiftsansvarig är:
Wikmans Buss AB
Stenstad Där Oppe
671 94 BRUNSKOG

Resegaranti

Resegarantin kan ge dig ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Ett skäl kan vara att researrangören har gått i konkurs.
Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer.
Resegarantin omfattar paketresor och vissa andra arrangemang. Det behöver inte alltid vara en transport med för att det ändå ska vara en paketresa.
Den 13 juni fattade riksdagen beslut om en ny paketreselag och en ny resegarantilag som börjar gälla den 1 augusti 2018. 
Källa: Kammarkollegiet. 

Reseförsäkring & avbeställningsförsäkring

Alla resenärer måste ha en reseförsäkring. Vi samarbetar med Europeiska ERV som är experter på reseförsäkringar och som har en unik hjälpverksamhet över hela världen. Vi rekommenderar att ni tecknar en reseförsäkring som komplement till er hemförsäkring och ev kortförsäkring. Kontakta oss för beställning av rese- och avbeställnings försäkring. Obs! Avbeställningsförsäkring måste köpas samtidigt som resan för att den ska vara giltig och detta gäller oavsett om försäkringen tecknas genom oss eller genom ditt försäkringsbolag.